Paweł Nowak – Członek Rady Nadzorczej

kadencja upływa z dniem 29 czerwca 2020 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mówi biegle po angielsku i komunikatywnie po niemiecku. Zawodowo związany jest od wielu lat z sektorem energetycznym. Jest radcą prawnym i partnerem w kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k. Jest specjalistą w sprawach z zakresu energii, środowiska oraz prawa korporacyjnego. Doradza klientom z różnych sektorów energetyki rozproszonej, w tym energetyce wiatrowej, słonecznej oraz w sektorze biogazu rolniczego i wysypiskowego. Doradza też innowacyjnym firmom, w tym z sektora energetycznego i elektromobilności. Ma szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa inwestorom skandynawskim. W spółce WindSpace sp. z o.o. współpracował przy rozwoju, finansowaniu i budowie projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słonecznej. Ponadto Paweł Nowak aktywnie uczestniczy w działalności społecznej dotyczącej polskiego rynku OZE. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. Jest aktywnym uczestnikiem wielu procesów legislacyjnych i działań na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki rozproszonej w Polsce. Paweł Nowak wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem występując na seminariach i konferencjach w kraju i zagranicą.

Pełniące funkcje:

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp.k. KRS: 0000006974 – jako wspólnik (nadal)
 • WindSpace sp. z o.o. KRS: 0000287461 – jako członek zarządu (nadal)
 • System M S.A. KRS: 0000471714 - jako członek rady nadzorczej (nadal)
 • System F S.A. KRS: KRS: 0000451812 - jako członek rady nadzorczej (nadal)
 • Nordic Concept 6 sp. z o.o. KRS: 0000667809 – jako członek zarządu.
 • LF Services sp. z o.o. KRS: 0000643523 – jako członek zarządu.
 • Delpro Poland sp. z o.o. KRS: 0000628232 – jako członek zarządu.
 • Insero Polska sp. z o.o. KRS: 0000650776 – jako członek zarządu.
 • Nagie z Natury sp.z o.o. KRS: 0000626888 – jako członek zarządu.
 • Polesport sp. z o.o. KRS: 0000607520 – jako członek zarządu.
 • Scandinavian Coach Service sp. z o.o. KRS: 0000638756 – jako członek zarządu.
 • Sensetek sp. z o.o. KRS: 0000653003 – jako członek zarządu.
 • Skare Poland sp. z o.o. KRS: 0000645553 – jako członek zarządu.
 • Skare Poland Leasing sp. z o.o. KRS: 0000645541 – jako członek zarządu.
 • WS Piastowo sp. z o.o. KRS: 0000601855 – jako członek zarządu.
 • WS VII sp. z o.o. KRS: 0000559735 – jako członek zarządu.
 • WS VII sp. z o.o. sp. k. KRS: 0000561726 – jako wspólnik.
 • WS VIII sp. z o.o. KRS: 0000636635 – jako członek zarządu.

 

Maciej Górski - Członek Rady Nadzorczej

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (animacja społeczno-kulturalna), prowadzi działalność gospodarczą od kwietnia 2017, od 9.08.2018 r. do 6.09.2018, a następnie od 24.04.2019 r. do 29.06.2019 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Tomasz Rydzy - Członek Rady Nadzorczej

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa; uzyskany dyplom-certyfikat Ministra Skarbu Państwa nr 1202/2002.

Doświadczenie zawodowe

 • Bank Pekao S.A. w Warszawie – pracownik od 1968 r., Kierownik Ekspozytury, Starszy rewident, Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu (do 03.1993 r.)
 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu, Dyrektor Banku, Dyrektor I Oddziału BISE S.A. we Wrocławiu (03.2001 – 01.2003)
 • Euro Bank S.A. we Wrocławiu; Bank Społem S.A.; Członek Zarządu Komisarycznego Banku Społem S.A.; Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji (01.2003 – 02.2004)
 • Procar sp. z o.o. w Wieluniu - Członek Rady Nadzorczej (10.2003 - 08.2004)
 • Euro Consultant sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.2005-03.2011)
 • DZ Bank Polska S.A. w Warszawie; Doradca Prezesa Zarządu (06.2006-10.2008)
 • Ruliński sp. z o.o. w Leśnej – Likwidator (09.2009 - 15.04.2013)
 • CCH Invest sp. z o.o. w Bielawie – Członek Zarządu (02.2015 - 12.2017)
  Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Warszawie – Doradca Prezesa Zarządu (01.2011-12.2012)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (06.2008-09.2013, 11.2016 do nadal)

 

Piotr Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej

kadencja upływa w 2022 r.

Były Prezes Zarządu APANET SA, były członek Rady Nadzorczej APANET SA, były wiceprezes APANETGreen System Sp. z o.o., wspólnik EvGrid Sp. z o.o.

 
Henryk Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej

kadencja ważna do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień

Radca prawny, od 1.10.2001 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.