2019
2019-05-08 20:30 Kwartalny Raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. APANET Spółka Akcyjna
2019-02-11 21:08 Kwartalny Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r.
2018
2018-11-14 19:30 Kwartalny Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
2018-08-08 20:45 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
2018-05-09 20:30 Kwartalny Raport kwartalny za I kw. 2018 r.
2018-02-08 17:34 Kwartalny Raport kwartalny za IV kw. 2017 r.
2017
2017-11-09 18:10 Kwartalny Raport kwartalny za III kw. 2017 r.
2017-08-10 13:54 Kwartalny Korekta raportu kwartalnego za II kw. 2017 r.
2017-08-09 16:18 Kwartalny Raport kwartalny za II kw. 2017 r.
2017-05-24 15:34 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy
2017-05-24 15:29 Roczny Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy
2017-05-09 18:21 Kwartalny Raport kwartalny za I kw. 2017 r.
2017-02-09 16:46 Kwartalny Raport kwartalny za IV kw. 2016 r.
2016
2016-11-10 15:34 Kwartalny Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-08-11 15:57 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
2016-05-31 17:10 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015
2016-05-31 16:38 Roczny Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2015
2016-05-12 17:28 Kwartalny Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 roku
2016-05-11 16:24 Kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2016-02-10 08:33 Kwartalny Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
2015
2015-10-29 08:08 Kwartalny Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
2015-08-07 14:07 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2015-05-29 14:34 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014
2015-05-29 14:27 Roczny Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2014
2015-05-19 15:41 Kwartalny Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
2015-05-08 12:26 Kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-02-11 15:36 Kwartalny Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2014
2014-11-14 15:03 Kwartalny Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-08-14 14:57 Kwartalny Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014-05-21 15:41 Roczny Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-21 15:20 Roczny Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-15 13:58 Kwartalny Raport okresowy za I kwartał 2014 r.