Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 8 lutego 2018 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 9 maja 2018 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 8 sierpnia 2018 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 8 listopada 2018 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 20 maja 2018 r.