Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. (w zł)

 

S - szacunki

Źródło: Emitent